GC Barbaroux

Volgt de natuurlijke glooiing van het serene landschap met door bossen omzoomde fairways. Een must voor de lagere handicapper, maar ook de hogere handicapper met een beetje techniek speelt hier een heerlijke ronde golf.