Golf Park Puntiró

Golf Park Mallorca en in de volksmond Puntiro. Slechts twee holes konden ons minder bekoren van deze nieuwe golf topper op Mallorca. Nicklaus smeet weer met bunkers, maar liet verder het pijnbomenlandschap mooi voor zich werken. De aanvliegroute van het vliegveld van Palma kan voor overlast zorgen.