Olpe-Siegen

Van deze golfbaan tekende Dudok van Heel het parcour met ontzag voor de natuurlijke contouren. Het leverde een uitdagende baan op met interessante hoogteverschillen.